Wala tayong panahon para diyan

Mayroong isang nanay na abalang-abala sa pamimili ng mga pan-regalong pamasko sa mall. Kasama niya ang kanyang bunsong anak na lalaki na pitong taong gulang. Sabi ng nanay sa bata: “O anak, hawak ka sa akin ha? Baka ka mawala”. Pero dahil sa kaabalahan ng nanay sa pamimili ay hindi niya napansin na wala na pala sa tabi niya ang kanyang anak. 

Naku! Parang hilong talilong na hinanap ni Nanay ang kanyang anak at paikot-ikot sa buong mall. Nang magtagal-tagal na ay nakita niya ang kanyang anak na naka-subsob ang mukha sa estante ng isang shop at naka-titig sa display na “Belen”. 

Sabi ng Nanay, “Naku, anak tinakot mo ako akala ko tuluyan ka nang nawala.” Ang sabi naman ng bata, “Nanay tignan mo ang ganda-ganda ng belen o, si Baby Jesus nasa sabsaban.” Ang sagot ni Nanay, “Hay, naku anak wala tayong panahon para diyan. Ang dami ko pang bibilhin, halika na.” 

Wala tayong panahon para diyan! Walang kapana-panahon pero may panahon sa pagpa-padala ng mga Christmas greetings para sa mga kamag-anak at kaibigan. May panahon sa pagha-handa ng mga masasarap na pagkain para sa Noche Buena. May panahon sa pagla-lagay ng mga kumukuti-kutitap na mga dekorasyong pamasko. May panahon sa pamimili ng maraming regalong ipamimigay. May panahon na dumalo sa mga Christmas parties. Sa mga ganitong bagay mayroong mahaba at maraming panahon, pero para kay “Baby Jesus” na tinu-tukoy ng bata, “Walang panahon!”.

Taon-taon na lamang ay dumarating at lumilipas ang Pasko na hindi natin napag-uukulan ng panahon si “Baby Jesus” sa belen at ito ay lubhang nakalulungkot. Sa dami ng ating panahon para sa napakaraming selebrasyon at sa nakalulunod na komersiyalismo sa paligid, wala tayong panahon sa tunay na dahilan kung bakit may Pasko.

Sana’y gawin nating kakaiba ang Pasko natin ngayong taon na ito lalo’t nasasa panahon pa din tayo ng pandemiya. Kahit sa panahon ng napakalaking pag-subok na atin ngayong kina-kaharap ay marami pa din ang walang panahon para kay Hesus.

Sana ay bigyan natin ng tamang panahon ang napakahalagang regalong handog sa atin ng Diyos Ama — si “Baby Jesus” na tinutukoy ng bata sa kwento. Ang Diyos na nagkatawang tao para tayo ay hanguin sa pagkaka-alipin natin sa kasalanan at balang araw tayong mga tao ay maging marapat na makabahagi sa kanyang pagka-Diyos. 

The gift of Jesus was given to us by our loving Father not out of surplus but out of His immense love for all of us. He gave us not just something but more importantly, He gave us someone who is everything, His only begotten Son, Jesus the “Emmanuel” — God with us.

Masyado nang nalilihis taon-taon ang ating selebrasyon na hindi na ito kay Hesus nakatuon dahil punong-puno ng iba’t ibang bagay ang ating mga puso’t isipan. Hindi na natin makita ang aspeto ng “Holy Day” ng Pasko at yoon na lamang “Holiday” ang napagtutuunan natin ng maraming pansin. Kaya naman si Hesus ay tuluyan nang natatakpan, naillimutan at nawa-wala sa eksena. 

This Christmas, like Mama Mary, let us prepare Him a worthy dwelling place in our hearts. May Jesus who found a home in the heart of Mary find a worthy home in our hearts, too. Jesus is the only reason for the season. Si Hesus ang tanging dahilan kung bakit tayo may selebrasyon, kung bakit may Pasko.

Kung marami ngayong taong bigo at frustrated, ‘yan ay dahil sa wala silang panahon kay Hesus, kaya hindi nila makita ang liwanag ng pag-asa. Kung marami ngayong taong walang direksiyon at walang saysay ang buhay, ‘yan ay dahil sa wala silang panahon kay Hesus kaya hindi nila madiskubre ang pagmamahal ng Diyos. Kung marami ngayong taong nailligaw ng landas at napapahamak, ‘yan ay dahil sa wala silang panahon kay Hesus kaya hindi Niya masakop ang kanilang mga puso.

Si Hesus lamang ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ng bawa’t puso na may panahong magpapatuloy sa kanya. Siya lamang ang tanging daan sa katotohanan at kaganapan ng buhay. 

Sana gawin nating kakaiba ang ating Pasko ngayon, gawin nating si Kristo ang sentro ng ating Pasko at tanggapin siya sa pamamagitan ng inihandang isang malinis na puso. Gawin nating sabsaban ang ating mga puso kung saan si Kristo ay dapat isilang at manahan. 

“Jesus is the perfect gift that perfectly fits the size of every heart”.

“IBALIK NATIN SI KRISTO SA PASKO AT IBALIK NATIN ANG PASKO KAY KRISTO.”

Advertisement